I forbindelse med Regionalvalget 2021 blev vi kontaktet af Operate, som stod for markedsføringen af valget. Det gjorde vi, da de havde brug for hjælp til at integrere influencer marketing, som en del af marketing strategien omkring valget.

Formål

Formålet med kampagnen var at skabe opmærksomhed omkring vigtigheden i at stemme, ikke blot til kommunalvalget, men også til regionalvalget. For mange mennesker er regionerne nemlig noget, som de ikke tænker lige så meget over, som kommunerne, hvorfor stemmeprocenten til de forskellige regionalvalg gennem tiden har været meget svingende – særligt blandt de unge er stemmeprocenten generelt lav. Og netop derfor ville Danske Regioner gerne forsøge sig med influencer marketing!

Løsning

Vi aktiverede i alt 17 dygtige mikro influencers, på Instagram, som var fordelt i hver af landets 5 regioner. Vi besluttede at lave en meget afgrænset kampagneperiode, fra d. 1/11 til og med d. 16/11, hvor valget fandt sted. Grunden til dette var, at vi ønskede en meget koncentreret eksponering, som lå så tæt på valget som muligt.

Da formålet med kampagnen var at få flere unge mennesker til at stemme til regionsvalget, var det selvfølgelig vigtigt for os, at de deltagende influencers talte til netop denne målgruppe. Dette sikrede vi gennem en grundig screening af alle de profiler, som vi tog kontakt til.

Vi vurderede at vi ville opnå det bedste resultat på kampagnen, hvis influencerne udelukkende delte stories. Den beslutning tog vi, på baggrund af vores erfaringer med forskellige typer af content – og i netop dette tilfælde var det enormt vigtigt, at influencernes indhold var så personligt som muligt. Derfor gav det også bedst mening at lade dem tale direkte til deres respektive følgere med stories.

For at sikre, at influencernes content blev deres helt eget, sørgede vi også for at de selv valgte, hvilke af Danske Regioners overordnede emner / budskaber de gerne ville tale om. For en af dem gav det måske mening at tale om akutberedskabet, for en anden om psykiatrien og for en tredje om klimaet. Og netop det ville vi gerne give plads til.

Foruden mikro influencers, så indgik vi også et samarbejde med to makro profiler, nemlig Martin Johannes Larsen og Daniel Hoffe (Jyden) som hver især taler til netop den målgruppe, som kampagnen skulle ramme. Grunden til at vi hev fat i netop de to personer skyldes at regionerne ønskede, at der blev produceret noget anderledes og humoristisk content, som kunne opfordre de unge til at stemme på en mere morsom måde.

Resultat

Ved kampagnens afslutning havde de 17 mikro influencers og 2 makro influencers delt 4 posts og 252 stories, til deres i alt 568.780 følgere. Deres content nåede i alt ud til hele 1.036.784 personer, hvilket er et resultat, som vi er meget stolte af! Derudover havde de genereret en engagement på hele 32.000 (fordelt på likes, kommentarer og tap backs) og ramt netop den målgruppe, som vi sigtede efter. Hele 59.2% af de personer, som blev eksponeret for kampagnens content, var nemlig i aldersgruppen 18-34 år.

Målgruppe

Land

Danmark

Alder

18 – 34 år

Kønsfordeling

Kvinder (75%)
Mænd (14%)

Afsluttende resultater 

Engagement

32.000

Engagement rate

3,10%

Unikke visninger

1.036.784

Content

4 posts og 252 videoklip