I forbindelse med Regionalvalget 2021 blev vi kontaktet af Operate, som stod for markedsføringen af valget. De havde nemlig brug for hjælp til at integrere influencer marketing som en del af marketingstrategien omkring valget.

Kampagnens Formål

Formålet med kampagnen var at skabe opmærksomhed omkring vigtigheden i at stemme – ikke blot til kommunalvalget, men også til regionalvalget. Mange danskere tænker ikke så meget over regionerne, og derfor er stemmeprocenten til regionalvalgene gennem tiden meget svingende. Særligt blandt de unge er stemmeprocenten generelt lav. Og netop derfor ville Danske Regioner gerne forsøge sig med influencer marketing!

Afsluttende nøgletal

ENGAGEMENTS

32.000

Engagement rate

3,10%

Unikke visninger 

1.036.784

Content

4 posts & 252 stories

Løsning

Vi aktiverede i alt 17 dygtige mikro influencers på Instagram, som var fordelt i hver af landets 5 regioner. Vi besluttede at lave en meget afgrænset kampagneperiode, fra d. 1/11 – 16/11, hvor valget fandt sted – på den måde kunne vi koncentrere eksponeringen så tæt på valget som muligt.

På baggrund af vores erfaringer med forskellige typer af content, vurderede vi, at det bedste resultat ville komme gennem stories. Netop i dette tilfælde var det enormt vigtigt, at influencernes indhold var så personligt som muligt. Derfor gav det også bedst mening at lade dem tale direkte til deres respektive følgere med stories.

For at sikre, at influencernes content blev deres helt eget, sørgede vi også for at de selv valgte, hvilke af Danske Regioners overordnede emner / budskaber de gerne ville tale om. For en af dem gav det måske mening at tale om akutberedskabet, for en anden om psykiatrien og for en tredje om klimaet. Og netop det ville vi gerne give plads til.

Foruden mikro influencers, indgik vi også et samarbejde med to makro profiler, nemlig Martin Johannes Larsen og Daniel Hoffe (Jyden) som hver især taler til netop den målgruppe, som kampagnen skulle ramme. Grunden til at vi hev fat i netop de to personer skyldes, at regionerne ønskede, at der blev produceret noget anderledes og humoristisk content, som kunne opfordre de unge til at stemme på en sjovere måde.

Resultat

Ved kampagnens afslutning havde de 17 mikro influencers og 2 makro influencers delt 4 posts og 252 stories, til deres i alt 568.780 følgere. 

Deres content nåede i alt ud til hele 1.036.784 personer, hvilket er et resultat, som vi er meget stolte af! 

Derudover havde de genereret en engagement på hele 32.000 (fordelt på likes, kommentarer og tap backs) og ramt netop den målgruppe, som vi sigtede efter. Hele 59.2% af de personer, som blev eksponeret for kampagnens content, var nemlig i aldersgruppen 18-34 år.

Målgruppe

Land

Danmark

Alder

18 – 34 år

Kønsfordeling

Kvinder (75%)
Mænd (14%)