Swapfiets

Swapfiets er et smart koncept, hvor en cykel tilbydes som en abonnementsløsning. Når man abonnerer på Swapfiets stilles en cykel til rådighed, samt mulighed for gratis reparation og service til enhver tid. Deres cykler kan genkendes på det tydelige blå forhjul, som på nuværende tidspunkt er fremtræden i det danske gadebillede.

Formål

Formålet med kampagnen var at sætte fokus på Swapfiets’ abonnementsservice og koncept, samt sørge for flere deltagere til deres daværende events i København, Århus og Odense.

Løsning

Under kampagnen skulle de deltagende influencers dele minimum 1 post og 4 stories. Vi stillede krav om, at influencerne selv var på billedet og Swapfiets’ ikoniske blå forhjul var synligt. Vi fokuserede primært på studerende bosat i København, Århus og Odense. Det var ikke et krav, men derimod en fordel, hvis influencerne havde mulighed for at deltage i Swapfiets’ daværende event. Efter den ordinære kampagneperiode havde influencerne mulighed for at lave en giveaway, hvor de måtte  udlodde 6 måneders gratis abonnement til Swapfiets. 

Resultat

Kampagnen bestod af 13 influencers, som delte 26 posts og 111 stories. Det gav Swapfiets adgang til hele 137 stykker autentisk indhold, som de kunne benytte i andre marketingaktiviteter efterfølgende.

Målgruppe

Land

Danmark (65,83%)

By

Århus (18,69%)
København (18,68%)
Odense (14,96%)

Alder

15 – 30 år

Kønsfordeling

Kvinder (54%)
Mænd (46%)

Afsluttende resultater

Engagement

10.440

Engagement rate

7,91%

Reach

132.048

Impressions

178.803