AIDS-Fondet er en dansk organisation, som blev stiftet i 1985, i forlængelse af den aktivisme, som aids-epidemien skabte i 1980’erne. Deres organisation arbejder hver dag for at skabe lige sundhedsrettigheder for alle og bekæmpe de strukturer i sundhedsvæsenet og samfundet, som bidrager til stigmatisering og diskrimination. 

AIDS-Fondet har også et gratis tilbud, kaldet Checkpoint, som man kan finde flere steder i landet. Disse Checkpoints er et anonymt tilbud for unge i alderen 15-29 år og til LGBT+ personer i alle aldre, som gerne vil testes for sexsygdomme – i et trygt og inkluderende rum. 

Kampagnens formål

AIDS-Fondet ville gerne have vores hjælp til at sætte fokus på AIDS-Fondets to nye Checkpoints, som åbnede i Odense og Århus i 2021. Hovedformålet med denne kampagne var derfor at øge kendskabet til deres gratis tilbud og sætte fokus på vigtigheden i at lade sig teste for sexsygdomme løbende. 

Derfor var det også vigtigt for AIDS-Fondet, at de deltagende influencers både fortalte lidt om sexsygdomme generelt og deres tilbud om muligheden for at blive testet, så der blev skabt en forståelse for vigtigheden af disse Checkpoints.

Afsluttende nøgletal

ENGAGEMENT

8.889

Engagement rate

4,51%

Unikke visninger

196.766

Content

3 posts & 260 stories

løsning

Vi aktiverede i alt 10 dygtige influencers i kampagnen, som var placeret i hhv. Odense og Aarhus. Det var selvfølgelig vigtigt, at de deltagende influencers var bosat netop her, for at sikre os, at dem der blev eksponeret for kampagnens indhold rent faktisk befandt sig nær AIDS-Fondets to nye Checkpoints og kunne få glæde af tilbuddet.

For at sikre, at der blev skabt personligt og informativt content i kampagneperioden, fik hver influencer udleveret informationsmateriale om sexsygdomme, så de kunne fortælle deres følgere om emnet, på en detaljeret og informativ måde. 

Foruden dette opfordrede vi dem til at dele både tale-stories og mere vidensbaserede stories, hvor de inkluderede fakta og statistik om sexsygdomme.

Resultat

I løbet af kampagnen skabte de 10 deltagende influencers i alt 3 posts og 260 stories, som samlet opnåede hele 196.766 unikke visninger.

Influencernes content nåede ud til netop den målgruppe, som AIDS-Fondet ønskede at ramme. Hele 50,22% af de personer, som blev eksponeret for indholdet, var nemlig mellem 15-34 år.

Derudover genererede de intet mindre end 620 unikke kliks, gennem deres personlige links, hvilket er et resultat, som vi er meget glade for!

Målgruppe

Land

Danmark (76,99%)

By

København (19,94%)
Odense (5,83%)
Aarhus (4,01%)

Alder

15 –  34 år

Kønsfordeling

Kvinder (72%)
Mænd (19%)